Žlutá sova
 

 
Online kurzy základů PSYCHOLOGIE
 
  Chcete porozumět sobě a druhým lidem?
Potřebujete se připravit na přijímačky?
Zajímá vás psychologie?
 
 
 
 

Registrace
do programu: Psychologie III. - Základy psychologie III.

 
Tato registrace je nezávazná. První dvě lekce kurzu budete mít zdarma a pokud se vám kurz bude líbit, zaplatíte při přechodu do třetí lekce 99 Kč (což je částka za celý zbytek kurzu). Pokud budete chtít po prvních dvou lekcích skončit, samozřejmě můžete; vaše registrace se pak automaticky zruší.
 

Zvolte si uživatelské jméno (max. 10 znaků):

Vaše e-mailová adresa:       
E-mailová adresa znovu:     
Zavináč @ se píše kombinací kláves "AltGr" a "v", přičemž AltGr je Alt NAPRAVO od mezerníku.
  Na zadaný e-mail se po stisknutí tlačítka "Registrovat" automaticky odešle mail, který obsahuje kompletní přihlašovací údaje. Budete moct ihned začít práci s programem.
E-mail by měl přijít do jedné až deseti minut, což je závislé na vytíženosti sítě. Pokud Vám e-mail nedojde, zkontrolujte si složku se spamem a nebude-li ani tam, nejspíš jste nesprávně zadal/a svůj e-mail. Zkuste se proto zaregistrovat znovu se správnými údaji.

 
Pokud jste se již zaregistrovali a dostali e-mailem přístupové heslo, přihlaste se ZDE.

Obsah kurzu Základy psychologie III:

 
1.-9. lekce obsahuje vždy dva vědomostní testíky, informace, podněty k zamyšlení, opakování nejdůležitějších fakt, anglická slovíčka, prostor pro vlastní poznámky a souhrn zasílaný automaticky na e-mail. Poslední lekce je tvořena velkým závěrečným testem.
 
Ke zvládnutí tohoto kurzu nepotřebujete žádné předchozí vědomosti z psychologie, doporučujeme jen projití Základů psychologie I a II. Vše je psáno srozumitelně a odborné pojmy jsou jasně vysvětleny. Kurz jsme vytvořili tak, aby obsahoval všechny důležité informace, které pokrývá klasické vysokoškolské studium. Poznatky jsou současně pomocí mnoha příkladů co nejvíce propojeny s praxí, abyste je mohli využít pro porozumění sobě i druhým lidem.

 
1. lekce
Trocha opakování toho nejpodstatnějšího z předchozích kurzů
Učení – v psychologii má tento pojem velmi široký význam
 • podmiňování a sociální učení

 
2. lekce
Zpevnění – podmínka pro to, abychom se něco nového naučili
 • druhy zpevnění – odměna jako cokoli příjemného a trest jako cokoli nepříjemného
 • naučená bezmocnost – když nic neděláme, protože si (mylně) myslíme, že to stejně nemá smysl
 • fungují lépe odměny nebo tresty?; má smysl kontrolovat své podrízené pravidelně nebo nahodile?
 • jednoduché typy učení – na první pohled děsivé pojmy jako je habituace, senzitizace nebo imprinting
 • test rozpoznávání typů učení

 
3. lekce
Poruchy učení
 • "dys-poruchy" – dygrafie, dyslexie, dyskalkulie... – co to je?

Imaginace neboli představivost
 • typy představ
 • denní snění – erotické, triumfální a jiné bdělé představy
 • fantazie jako představy s přidanou hodnotou

 
4. lekce
Myšlení – proces, na který dosud nemá ani ten nejlepší počítač
 • co je to myšlení konkrétní a abstraktní, konvergentní a divergentní
 • heuristika aneb když nevíme, jak to přesně udělat
 • nejdůležitější pojmy logiky a z čeho sestavíme sylogismus
 • pojem neboli není pes jako pes, ale v něčem se přece shodují

 
5. lekce
Jazyk a řeč – fenomény, které s myšlením úzce souvisí
Inkubace a chyby v myšlení
Poruchy myšlení
 • útlum, zárazy myšlení, mutismus; myšlení perseverující, paralogické, zabíhavé...
 • bludy – obrovská skupina poruch; nejznámější jsou paranoidní bludy, dále depresivní a expanzivní
 • test rozeznávání bludů

 
6. lekce
Motivace – proč něco děláme nebo neděláme?
 • potřeby a jejich druhy – biologické potřeby, potřeba jistoty a bezpečí, sociální potřeby
 • Maslowova hierarchie potřeb
 • vnější a vnitřní motivace neboli kvůli čemu se snažíme

 
7. lekce
Vědomá a nevědomá motivace – víme pokaždé, proč děláme to, co děláme?
 • odhalování nevědomé motivace jako důležitá část práce psychologa

Podmínky nutné k tomu, aby se motivované jednání vůbec spustilo
Výkonová motivace – fungování v situaci, kdy máme podat nějaký výkon
 • strach z neúspěchu, vyhýbání se úspěchu, prokrastinace neboli co nemusíš dělat dnes, odlož

Poruchy motivace
 
8. lekce
Emoce – k čemu nám jsou?
 • jsou emoce jen pasivní odezvou na situaci?
 • složky emocí – zážitek, fyziologická odezva a výraz emoce
 • to, jak svým obličejem a celým tělem sdělujeme emoční cítění, je velmi důležité
 • nálady, vášně a city neboli druhy emocí

 
9. lekce
Emoce pokračují
 • hodnoty jakožto centrum našeho duševního vesmíru
 • James-Langeova teorie – jsme smutní proto, že pláčeme
 • emoce v dětském věku

Poruchy emocí – známá deprese, mánie...
 • ale i další – hypomanie, dystymie, bipolární porucha
 • labilita, emoční inkontinence a alexithymie jakožto neschopnost odpovědět na otázku "co prožíváte?"

 
10. lekce
Velký závěrečný test
 • 115 otázek a odpovědí, které neprozradí, jestli budete umět informace využívat v praxi; ale které naznačí, kolik vám toho uvízlo v paměti
 • zpětná vazba a pozvánka na další výlet po světě psychologie

 
Nahoru k registraci do kurzu